Lịch khám chữa bệnh - ngày 20/07/2024

Khoa Phẫu thuật Thần kinh I

Bác sỹ

Nội - Hồi sức thần kinh

Bác sỹ

Khoa Điều trị theo yêu cầu

Bác sỹ

Bác sỹ

ThS.Bs Trịnh Văn Hà
07:15 - 16:00

TT Nam học

Bác sỹ

Khoa Phẫu Thuật chấn thương chung

Bác sỹ

Bác sỹ

TS.BS Ngô Bá Toàn
08:30 - 17:00

Khoa Phẫu thuật Cột sống

Bác sỹ

TS.BS Vũ Văn Cường
07:30 - 16:30

Bác sỹ

Khoa Khám xương và Điều trị ngoại trú

Bác sỹ

BSCKII. Vũ Mạnh Toàn
06:30 - 16:30

Khoa Dinh dưỡng

Bác sỹ


08:30 - 17:00

TT Phẫu thuật Nội soi

Bác sỹ

Bác sỹ

Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực

Bác sỹ