Để nhận được chỉ dẫn chính xác vui lòng lựa chọn thông tin liên hệ như bên dưới

Liên hệ

Bệnh viện hữu nghị Việt đức

Trụ sở chính

  • Địa chỉ: 40 Phố Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
  • ĐT: (024)38.253.531 Fax: (844) 8.248.308
  • bvvd@vietducdev.wecan-group.info; benhvienvietduc.info@gmail.com